” ქვეყანა ტაძარი კი არაა, საცა კაცი უნდა ლოცულობდეს, არამედ სახელოსნოა, საცა უნდა ირჯებოდეს და მუშაკობდეს!” (ილია)

вторник, 28 июля 2015 г.

იბერიანა

არაჩვეულებრივი სასწავლო ბლოგია იბერიანა , რომელიც ეხება საქართველოს ისტორიას, აწმყოს და მომავლის პერსპექტივებს. მოცემულია სხვადასხვა პერიოდის საქართველოს რუკები, მე-20 საუკუნის ბოლო 20-წლეულის მოვლენები და დღევანდელი პოლიტიკური მასალები საქართველოსა და სრულიად კავკასიის შესახებ
Отправить комментарий