(ილია)

” ქვეყანა ტაძარი კი არაა, საცა კაცი უნდა ლოცულობდეს, არამედ სახელოსნოა, საცა უნდა ირჯებოდეს და მუშაკობდეს!”

вторник, 23 августа 2016 г.

სამხრეთ კავკასიის ისტორიული ძეგლები

სამხრეთ კავკასიის ისტორიული ძეგლები  ეს არის ელექტრონული კატალოგი, რომელსაც კარგად გამოიყენებს სწავლების პროცესში ფილოლოგი ან ისტორიკოსი.  საიტზე მოცემულია ასობით  ძეგლი ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ტერიტორიაზე და კატეგორიზებულია არქიტექტურული სტილის, გეოგრაფიული მდებარეობის, მხარეების, აგების პერიოდების მიხედვით. დალაგებულია ანბანზე,  მოცემულია თითოეული მათგანის გეგმა-ნახაზი, ელექტრონული წიგნი. მოკლედ,  ძალიან კარგი გვერდია. მინდოდა მადლობა მეთქვა ამ გვერდის შემქმნელებისთვის. საშვილიშვილო საქმე გაუკეთებიათ. თუმცა კომენტარისათვის ადგილი ვერსად ვნახე. კარგად გამოიყენებენ ამ გვერდს ასევე,  ხელოვნების მასწ-ები. ასეთი კარგი საქმეები გვაქვს საკეთებელი ათასობით. ჩვენ კი, სამწუხაროდ,...... (აღარ ვიტყვი)