(ილია)

” ქვეყანა ტაძარი კი არაა, საცა კაცი უნდა ლოცულობდეს, არამედ სახელოსნოა, საცა უნდა ირჯებოდეს და მუშაკობდეს!”

ბიბლიოთეკა

სასარგებლო ბმულები

1. თემატური ბლოგები

იბერიანა


ჩვენი საუნჯე"ქართლის ცხოვრება"

2. დამხმარე მასალები  


პედ–კოპილკა
3. სამოქალაქო განათლებაჯეარნის პროექტები

იეარნის პროექტები


პავლეს ბლოგი


4. სხვადასხვა

როგორ გადავიყვანოთ PDF-ის ფაილი Word-ში (Wondershare)

YouTube-დან MP3-ში გადამყვანი
საჯარო ბიბლიოთეკის პროფესიული ტერმინოლოგიის და სხვა ლექსიკონები
ლუნაპიქსი - მისალოცი ბარათების დამზადება
ისტ-ი საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები
ვიკი.ედუ.ორგ
15 ვებ-გვერდი, რომელიც დაგეხმარებათ ახალი ენის შესწავლაში
მედიაწიგნიერება
გავაკეთოთ ბარათები
ევროპული ენების დღე
პადლეტი
პიკმიქსი (მისალოცი ბარათების პროგრამა)
დაწერე ტექსტი: წერილი, სტატია და ა.შ.
მაისტორიბუქ - წიგნების აწყობა
ლიონეტი თემატური მასალების დაგროვება. პადლეტის მსგავსია