(ილია)

” ქვეყანა ტაძარი კი არაა, საცა კაცი უნდა ლოცულობდეს, არამედ სახელოსნოა, საცა უნდა ირჯებოდეს და მუშაკობდეს!”

ჩემს შესახებ
 სახელი:  ფიქრია 

გვარი:     სიდამონიძე

 დაბადების წელი, თვე, რიცხვი: 1970 წ. 2. 05

 ეროვნება: ქართველი

 ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

ელ-ფოსტა: fiqriasidamonize@gmail.com

განათლება:      
   1.  1988-1991წ.წ. თბილისის ი. გოგებაშვილის სახ. სახელმწ. პედ./სასწავლ.

 2.  1994-1999 წ. წ. თბილისის ს./ს. ორბელიანის სახ. სახელმწიფო  პედაგოგიური  უნივერსიტეტი.კვალიფიკაცია:   1.    სკ./აღზრდის პედაგოგი;
                                  2.    ისტორიის პედაგოგი

სამუშაო გამოცდილება:   
1.  1991-1994წ.წ. საბავშვო ბაგა-ბაღის აღმზრდელი; 
2. 1999წ.- დღემდე ქ. რუსთავის N 13საჯ. სკ. ისტორიის მასწავლებელი;

ტრეინინგები:    
1.   ტრენინგები ისტორიაში.  (საქ. განათლების სამინისტრო - პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრ./ინსტიტუტი. 2004წ.)

 2.  ”ვისწავლოთ და ვასწავლოთ რელიგიური ტოლერანტობა”. (მშვიდობის,   დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიის ინსტიტუტი.  2006წ.)

3.     1. ”სასწავლო პროცესის დაგეგმვა და შეფასება.”
        2. ”სასწავლო პროცესის დაგეგმვა ახალი საგნობრივი პროგრამების მიხედვით.”      (ფონდი ” განათლების ინსტიტუტი”.   2006წ.)

 4.   კომპიუტერზე მუშაობის ”ზოგადი კურსი”. (საქ./გან. სამინისტრო - ქ. რუსთავის   N 31საშ. სკ. ინფორმატიკის სასწ./მეთოდური ცენტრი.  2006წ.)

 5.  ”საგნობრივი კათედრების საქმიანობის დაგეგმვა და ორგანიზაცია” .    (შპს საგანმ./ორგანიზაცია  ”დიდაქტიკა.”   2009წ.)

6.  ”ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში”.   (მასწ./ პროფესიული განვითარების  ცენტრი.  2009წ.)   

7. ”ეფექტიანი სამეურვეო საბჭო” (საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. 2010 წ.

8. Edmodo - ტრენინგები ( TPDC ტრენინგები. 2012 წ.)

9. Intel - ტრენინგები ( TPDC ტრენინგები. 2013 წ.)

და სხვ.
                            

ენები: ქართული; რუსული;   კომპიუტერის ინგლისური
კომპიუტერი: საოფისე პროგრამები, ფოტოშოპი, პეიჯმეიკერი, Web 2.0 სერვისები, ინტერნეტი და ელ-ფოსტა.


დიპლომები, სერთიფიკატები და სხვა...
სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის 2013 წლის გამოფენა-კონფერენციის მონაწილე
მენტორ-მასწავლებელთა შემაჯამებელი კონფერენციის მონაწილე
საქართველოს მასწავლებელთა I ეროვნული კონფერენციის მონაწილე
მასწავლებელთა მე-3 საუნივერსიტეტო კონფერენცია - ”უნივერსიტეტი სკოლას - სკოლა უნივერსიტეტს” - მონაწილე
არასრული სია იმ საიტებისა, რომელიც თუნდ ერთი უმნიშვნელო წამით გამომიყენებია..