” ქვეყანა ტაძარი კი არაა, საცა კაცი უნდა ლოცულობდეს, არამედ სახელოსნოა, საცა უნდა ირჯებოდეს და მუშაკობდეს!” (ილია)

დამრიგებლის ბლოგი

ამ ბლოგზე განთავსებულია ყველაფერი დამრიგებლებისთვის, ცოტა–ცოტა მშობლებისთვისაც. აგრეთვე, თემები კლასის საათისთვის.


ნახატი აღებულია საიტიდან: ლემილი
Отправить комментарий