” ქვეყანა ტაძარი კი არაა, საცა კაცი უნდა ლოცულობდეს, არამედ სახელოსნოა, საცა უნდა ირჯებოდეს და მუშაკობდეს!” (ილია)

вторник, 28 июля 2015 г.

იბერიანა

არაჩვეულებრივი სასწავლო ბლოგია იბერიანა , რომელიც ეხება საქართველოს ისტორიას, აწმყოს და მომავლის პერსპექტივებს. მოცემულია სხვადასხვა პერიოდის საქართველოს რუკები, მე-20 საუკუნის ბოლო 20-წლეულის მოვლენები და დღევანდელი პოლიტიკური მასალები საქართველოსა და სრულიად კავკასიის შესახებ

ლევან რამიშვილის ბლოგი საქართველოს ისტორიის შესახებ

ლევან რამიშვილის ბლოგი
ეს არის ბლოგი, სადაც საუბარია  თემებზე - ისტორია, პოლიტიკა, რელიგია, სამოქალაქო განათლება, კონსტიტუცია,  საერთაშორისო ურთიერთობები და სხ.
ბლოგი ორენოვანია - ქართულ-ინგლისური.

პერსონალური პორტფოლიოები

 აქ თქვენ ნახავთ ნებისმიერი საგნის მასწავლებლის, ლოგოპედის და განათლების სხვა სპეციალისტთა არაჩვეულებრივ  პერსონალურ პორტფოლიოს

თქვენ კი შეგიძლიათ, მომაწოდოთ კომენტარებში  სხვა უცხოელ მასწავლებელთა პორტფოლიოები, რომ მეც მქონდეს საშუალება გადავხედო, შევადარო და უკეთესი ამოვარჩიო ან სულაც დამოუკიდებელი შევქმნა. 
საქართველოს ეროვნული არქივი - აუდიო წიგნები

” აუდიო წიგნები” წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული არქივის პროექტს, რომელიც აერთიანებს კინო-ფოტო-ფონო დოკუმენტების ცენტრალურ არქივში დაცული  ქართული ლიტერატურული ნაწარმოებების ჩანაწერებს 1960-2015 წ.წ. და რომელთაც ცნობილი ქართველი მსახიობები და ლიტერატორები კითხულობენ