” ქვეყანა ტაძარი კი არაა, საცა კაცი უნდა ლოცულობდეს, არამედ სახელოსნოა, საცა უნდა ირჯებოდეს და მუშაკობდეს!” (ილია)

вторник, 28 июля 2015 г.

ლევან რამიშვილის ბლოგი საქართველოს ისტორიის შესახებ

ლევან რამიშვილის ბლოგი
ეს არის ბლოგი, სადაც საუბარია  თემებზე - ისტორია, პოლიტიკა, რელიგია, სამოქალაქო განათლება, კონსტიტუცია,  საერთაშორისო ურთიერთობები და სხ.
ბლოგი ორენოვანია - ქართულ-ინგლისური.
Отправить комментарий